Hiển thị một kết quả duy nhất

400.000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 5
 • Số lượng phòng: 2

2,500.000

 • Giường: 30
 • Khách tối đa: 30
 • Số lượng phòng: 2

1,000.000

 • Giường: 10
 • Khách tối đa: 15
 • Số lượng phòng: 2

200.000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 4
 • Số lượng phòng: 4

400.000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 5
 • Số lượng phòng: 11