Phòng ống tròn

200.000

  • Giường: 1
  • Khách tối đa: 4
  • Số lượng phòng: 4