Phòng 10 người

1,000.000

  • Giường: 10
  • Khách tối đa: 15
  • Số lượng phòng: 2