Nhà sàn

2,500.000

  • Giường: 30
  • Khách tối đa: 30
  • Số lượng phòng: 2